1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch TMĐT website/ứng dụng honganh.vn được vận hành bởi Công ty TNHH Hồng Anh Computer (gọi riêng và gọi chung là Hồng Anh, chúng tôi, hay của chúng tôi). Hồng Anh nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng tại Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (Chính sách bảo mật hay Chính sách) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Theo Chính sách này Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và thông tin liên hệ.

2. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

2.1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào và/hoặc chỉnh sửa thông tin bằng phương tiện được quy định tại mục 2.7 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật để có được cập nhật mới nhất.

2.2 Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Hồng Anh thực hiện thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Seller/ Khách hàng của Seller vào những mục đích như sau:

- Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Seller.

- Duy trì tài khoản đăng nhập: Để duy trì tài khoản cá nhân của Seller trên àn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh.

- Phục vụ cho dịch vụ chăm sóc Seller: Phản hồi các câu hỏi, yêu cầu, khiếu nại của Seller khi sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh

- Cá nhân hóa: Hồng Anh có thể tổ hợp dữ liệu thu thập được để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một Seller và từ đó cho phép Hồng Anh phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Seller trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh
(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới
(iii) để phân tích xu hướng bán hàng của Seller và phục vụ Seller với những quảng cáo, giới thiệu được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Seller.

- An ninh: Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo tài khoản nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho Seller khi hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh.

- Theo quy định pháp luật: Tùy thuộc vào quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Dùng cho những mục đích khác của Hồng Anh không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh.

2.3. Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin

2.3.1 Phạm vi thu thập thông tin

Hồng Anh thu thập thông tin cá nhân của Seller trong các trường hợp sau:

- Hồng Anh trực tiếp cung cấp cho Hồng Anh.

Các thông tin cá nhân Seller cung cấp cho Hồng Anh được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh bao gồm: Họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, tài khoản ngân hàng và thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và các câu hỏi an ninh khác liên quan (nếu có).

Các thông tin cá nhân khác của Seller theo yêu cầu của Hồng Anh khi thực hiện hợp tác quảng cáo, chia sẻ, giới thiệu sản phẩm.

- Thông qua hoạt động tương tác của Seller với Hồng Anh.

Hồng Anh sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Seller tương tác trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh.

- Từ những nguồn hợp pháp khác.

Hồng Anh có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác, bao gồm nhưng không giới hạn như: Thông qua việc Seller trả lời bảng điều tra thông tin trên ứng dụng và/hoặc email, hoạt động ghi âm cuộc gọi của Seller,...v.v.

2.3.2 Phạm vi sử dụng thông tin

- Hồng Anh sử dụng các thông tin cá nhân của Seller theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hồng Anh sử dụng thông tin cá nhân của Seller để thực hiện các mục đích quy định tại Mục 2.2 của Chính sách bảo mật thông tin này.

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Seller.

2.4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Seller sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Seller đăng nhập và hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Seller sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh.

2.5 Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

- Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, Hồng Anh cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Seller cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

- Việc cung cấp thông tin cá nhân của Seller cho bên thứ ba chỉ được thực hiện trong trường hợp thật sự cần thiết như sau: (i) Khi đối tác của Hồng Anh là bên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và Hồng Anh chỉ cung cấp những thông tin cần thiết cho hoạt động vận chuyển sản phẩm; (ii) Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (iii) Trong trường hợp mà Hồng Anh cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (iv) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn thông tin cá nhân của Seller hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh; (v) Chuyển giao hoạt động kinh doanh (nếu có).

2.6 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Hồng Anh Computer

- Email: info@honganh.vn

2.7 Phương thức và công cụ để Seller tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Trong trường hợp Seller muốn truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân, Seller có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh để chỉnh sửa. Hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline: 0945416666 để được hỗ trợ.

2.8 Bảo mật thông tin cá nhân.

Hồng Anh luôn cố gắng nỗ lực trong phạm vi cho phép để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Seller, như sau:

- Thông tin cá nhân của Seller trên Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và tuân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Seller chỉ được thực hiện khi nhận được sự đồng ý của Seller đó ngoại trừ những trường hợp thật sự cần thiết quy định tại Mục 2.5 Chính sách.

- Chỉ những nhân viên, người đại diện và các cá nhân liên quan của Hồng Anh mới có quyền truy cập vào những thông tin cá nhân của Seller trong giới hạn cho phép.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Seller, Hồng Anh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng thực hiện điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho Seller được biết.

- Khi đăng ký thành viên, Seller phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu từ Hồng Anh và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Hồng Anh không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến bảo mật thông tin của Seller nếu như những thông tin cá nhân của Seller cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

2.9 Thông tin liên hệ

Khi Seller có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, khiếu nại về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của Hồng Anh, Seller có thể liên hệ tới Sàn giao dịch TMĐT ứng dụng Hồng Anh bằng cách:

- Gọi điện thoại đến hotline: 0945416666

- Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@honganh.vn