1. Thương hiệu và Quyền sở hữu trí tuệ

Ứng dụng/Website Hồng Anh thuộc bản quyền hợp pháp của Hồng Anh có địa chỉ tại website https://honganh.vn. Tất cả hình ảnh, biểu tượng và nội dung trên hệ thống Hồng Anh như: Logo, Slogan, nhãn hiệu, thương hiệu, hình ảnh, thông tin (sau đây gọi là “Nội dung”) được đăng tải trên website đều thuộc quyền sở hữu của Hồng Anh. Chính vì vậy, Hồng Anh nghiêm cấm các hành vi xâm phạm bản quyền như cố ý sao chép, sửa đổi, in ấn, sử dụng lại nội dung, hình ảnh nếu chưa được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Công ty. Đối với các trường hợp vi phạm, Công ty sẽ kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền để khởi tố các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Công ty chỉ cho phép Khách hàng đăng tải và sử dụng Nội dung của Hồng Anh cho những mục đích cá nhân có đảm bảo giữ nguyên đường dẫn và tài liệu gốc. Khách hàng phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung trang của Khách hàng sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

2. Sử dụng hợp pháp

Khách hàng chỉ được phép sử dụng Hồng Anh cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Công ty. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống Hồng Anh của Công ty. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Yêu cầu tuân thủ

Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Điều khoản sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Hồng Anh có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.

Công ty có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Hồng Anh qua địa chỉ email: info.honganh.vn

4. Từ chối đảm bảo Dịch vụ

Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống Hồng Anh và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bao lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Công ty sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống Hồng Anh bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Công ty không bảo đảm rằng hệ thống hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống, dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Hồng Anh sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhất có thể.

5. Giới hạn trách nhiệm

Hồng Anh sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. Ngoài ra Công ty cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập hoặc gây hư hỏng hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.

Khi sử dụng hệ thống, Khách hàng đồng ý với việc Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm với khách hàng của Hồng Anh hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiệt hại khác khi kết nối với hệ thống Hồng Anh hay khi sử dụng dịch vụ.

6. Bồi thường thiệt hại

Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

 • Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa Hồng Anh và Khách hàng;
 • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty;
 • Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty;
 • Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Hồng Anh;
 • Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty.

7. Truy cập vào khu vực có mật khẩu

Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống Hồng Anh.

Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng hoặc sự cho phép của Hồng Anh có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.

8. Chấm dứt sử dụng

Hồng Anh có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng hệ thống hoặc dịch vụ của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng dịch vụ, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, Công ty sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ.
 • Tài khoản của Khách hàng không có bất cứ hoạt động, hành vi nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Hồng Anh. Công ty sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng.
 • Hồng Anh sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống của Công ty.
 • Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 • Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn, Hồng Anh cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
 • Các trường hợp khác: Hồng Anh sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.

9. Điều khoản bất khả kháng

Hồng Anh sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:

 • Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công…
 • Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công…
 • Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

10. Quy định về tranh chấp

Hồng Anh sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật.

Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Công ty không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba.

Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị. Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.

11. Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và Hồng Anh khi Khách hàng đăng ký và sử dụng của Công ty. Tuỳ từng thời điểm nhất định, Hồng Anh có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh tại đây mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Hồng Anh. Hơn thế nữa, Hồng Anh có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.